معاونت دانشجویی صنعتی شاهرود

2,671 عضو

انتشار مطالب این کانال در پیام رسانهای دیگر ممنوع است.
شناسه برخی مسئولان حوزه:
مدیر امور دانشجویی @khodabakhsh110
مدیر تربیت بدنی @ah1346
دفتر معاونت @atakhalaj
خوابگاه برادران @azami4987
خوابگاه خواهران @jalali186
مسئول تغذیه @ahosseinnia

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس