دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز

410 عضو

✳ دبیرخانه بین المللی امام رضاعلیه السلام و علوم روز
✳ مرکز تحقیقات کاربردی تبلیغ و تربیت دینی امام رضاعلیه السلام
🔹سایت دبیرخانه: Science.imamreza.ac.ir
🔹سایت مرکز تحقیقات: tarbiat.imamreza.ac.ir
🔹تلفن: دانشگاه امام رضا (ع) 05138041 داخلی۳۱۲۰

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس