نصب
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
44,084
بزرگترین مرجع پاسخگوئی به سؤالات و شبهات دینی
⭕️ارسال سؤال:
1️⃣اپلیکیشن پاسخگو mmps.ir/app
2️⃣وب پاسخگو mmps.ir/my.pasokhgoo
3️⃣پاسخگویی تلفنی: 096400 ☎️
🔵 ایتا🔻روبیکا🔻بله🔻گپ🔻سروش
🆔 @pasokhgoo
💠ارتباط با ادمین :
🧔 @pasokhgoo8