از کتابدار بپرس

🔸از کتابدار بپرس
🔦راهنمای مسائل مربوط به کتابخانه و پژوهش
🔆دانشگاه شهید مطهری مشهد. واحد خواهران
آی دی پشتیبان:
🆔: splus.ir/s.gharaeian
🔹 آدرس کانال:
🌐 splus.ir/ask.a.librarian.research

اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر می توانید با این کاربر صحبت نمایید .

ارسال پیام

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس