صراط

2,790 عضو

امربمعروف ونهی ازمنکرحوزه های گوناگونی داردمهمترینش
✅حوزه مسئولان است؛
مردم بایدازمسئولان کارخوب رابخواهند؛
نه بصورت خواهش وتقاضابلکه بایدازآنهابخواهند
✅این مهمترین حوزه است
امام خامنه ای

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس