از کتـابـدار بـپـرس

175 عضو

نیازهای اطلاعاتی و پرسش های پژوهشی خود را در میان گذاشته و پاسخ دریافت نمایید.
سوالات خود را به آی دی زیر ارسال کنید:
🆔 splus.ir/sgharaeian
🆔 splus.ir/ask.a.librarian
کتابخانه دانشگاه شهید مطهری
واحد خواهران مشهد

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس